Introduction

Không có việc gì khó, chỉ sợ mình không làm

Photos

Video

Thành công không phải là khi bạn giàu có hay bạn thành đạt hay bạn có ... more
Thành công không phải là khi bạn giàu có hay bạn thành đạt hay bạn có nhiều mối quan hệ mà là một ngày nào đó bạn có thể mỉm cười khi ngồi kể lại khoảng thời gian tội tệ nhất của bạn. Thì đó là thành công
Ai cũng hỏi có hối hận khi có nó. Tui mỉm cưới nó là động lực bước qua. ... more
Ai cũng hỏi có hối hận khi có nó. Tui mỉm cưới nó là động lực bước qua. Giông bão rồi cũng đi qua nắng ấm rồi sẽ về với chúng ta.
Bạn thân không đồng nghĩa lúc nào cũng nói là thân. Nhưng khi hoạn nạn alo là có bạn
Trước khi ly cà phê tan đá nó từng rất đậm vị