Foodmap.asia - nền tảng thương mại điện tử chuyên cung cấp các loại nông sản từ tận vườn. Các sản phẩm được đảm bảo chất lượng vì được hái tận vườn và trải qua quy trình chắt lọc kỹ càng.
Địa chỉ: 284/5B Lũy Bán Bích, Hoà Thanh, Tân Phú,... See more
Foodmap.asia - nền tảng thương mại điện tử chuyên cung cấp các loại nông sản từ tận vườn. Các sản phẩm được đảm bảo chất lượng vì được hái tận vườn và trải qua quy trình chắt lọc kỹ càng.
Địa chỉ: 284/5B Lũy Bán Bích, Hoà Thanh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Website: https://foodmap.asia/