"Độc dược"Một nhóm các nhà nghiên cứu tại Đại học Chicago mới đây đã ra ... more
"Độc dược"

Một nhóm các nhà nghiên cứu tại Đại học Chicago mới đây đã ra mắt Nightshade 1.0, một công cụ nhằm ngăn chặn việc sử dụng trái phép các tác phẩm nghệ thuật trong huấn luyện trí tuệ nhân tạo (AI).

Nightshade - được đặt theo Deadly Nightshade/Atropa belladonna, một loại cà độc dược có thể gây chết người nhưng cũng được dùng làm thuốc - và là công cụ đầu độc dữ liệu đầu vào AI mang tính tấn công, đi kèm với công cụ phòng thủ có tên Glaze.

Nightshade hoạt động bằng cách thêm các đối tượng không liên quan vào các tệp hình ảnh, làm giảm chất lượng của AI hướng ảnh được huấn luyện trên chúng.