Follow Message
Enter report reason

John Nguyễn 9 hours ago

John Nguyễn 9 hours ago

John Nguyễn 17:45 - 21 August 2019

Những hành động của ta nằm trong tay ta, nhưng hậu quả của chúng thì không. Hãy nhớ điều đó, và nghĩ hai lần trước khi định làm bất cứ điều gì.
See more
 • John Nguyễn
  Quang Thị Pha 20:02 - 21 August 2019

  Yess

 • John Nguyễn
  VÔ VI a day ago

  Ê mập... Likes cái coi

John Nguyễn 20:57 - 06 July 2019

See more

John Nguyễn 07:15 - 23 June 2019

Chim không có cánh không thể bay.
Người không chí khí không thể thành.
See more

John Nguyễn 06:35 - 23 June 2019

Malaysia: The world is always changing. Whether it's evolution or revolution there's always a better way of seeing things.
See more
 • John Nguyễn
  ngoctruy87 00:03 - 02 July 2019

  dáng giống chủ tịch quá

Processing... Please wait.