7 ĐIỀU CẦN GHIM VÀO NÃO ĐẾN GIÀ
16/09/2019
Family Life

7 ĐIỀU CẦN GHIM VÀO NÃO ĐẾN GIÀ

133
16/09/2019
Family Life

7 ĐIỀU CẦN GHIM VÀO NÃO ĐẾN GIÀ

7 ĐIỀU CẦN GHIM VÀO NÃO ĐẾN GIÀ

7 ĐIỀU CẦN GHIM VÀO NÃO ĐẾN GIÀ

 

1. Dù nghèo khổ đến đâu cũng đừng bao giờ mượn tiền rồi biến mất.

 

2. Đừng bao giờ đánh mất sự tin tưởng của người khác đối với mình. Được ai đó tin tưởng, chứng tỏ trong mắt họ bạn có giá trị nhất định.

 

3. Dù có việc gấp cũng phải nói rõ ràng, đừng im lặng bỏ lơ, dù chỉ là một cuộc hẹn.

 

4. Làm người phải đường đường chính chính, làm việc nên minh bạch rạch ròi.

 

5. Dù khó khăn thế nào cũng nên giữ tròn lời đã hứa.

 

6. Nghèo khó, trắng tay nhiều khi không đáng sợ bằng mất hết uy tín, danh dự.

 

7. Đường cùng bí lối nhiều khi không nguy hiểm bằng dám làm mà không dám chịu.

Report this article