7 QUY TẮC TRUYỀN CẢM HỨNG SÁNG TẠO HƠN CHO ĐỘI NHÓM
08/01/2019
Finance & Business

7 QUY TẮC TRUYỀN CẢM HỨNG SÁNG TẠO HƠN CHO ĐỘI NHÓM

393
08/01/2019
Finance & Business

7 QUY TẮC TRUYỀN CẢM HỨNG SÁNG TẠO HƠN CHO ĐỘI NHÓM

7 QUY TẮC TRUYỀN CẢM HỨNG SÁNG TẠO HƠN CHO ĐỘI NHÓM

Ai cũng biết rằng khi phát sinh vấn đề, cần có 1 giải pháp tối ưu cho vấn đề đó và phải phù hợp cũng như được sự đồng tình của tất cả các cá nhân. Một tập thể nếu ai cũng có tính cá nhân thì tập thể đó khó phát triển , nhưng nếu các cá nhân đó xuất sắc và cùng chung một cách suy nghĩ : đó là nghĩ đến giải pháp cuối cùng cho một vấn đề và tất cả đều cùng đồng lòng trong một giải pháp tối ưu và đột phá nhất , đó chính là sức mạnh mà ai cũng phải nể phục, vậy 7 nguyên tắc này sẽ giúp bạn cách thức tốt nhất để tìm ra câu trả lời đó:

 

1) Không cho phép bất kỳ ai phản bác một ý tưởng ngay khi nó vừa được đề xuất.việc phản biện chỉ xảy ra vào giai đoạn sau
2) khuyến khích các ý tưởng mang tính táo bạo, tự do hoặc "hoang dã"
3) lôi kéo một vài người " bên ngoài" vào tham gia dự án
4) ghi chép tất cả các ý tưởng để mỗi ý tưởng được xem xét công bằng.
5) đưa ra các câu hỏi kích thích hoặc thúc đẩy sự sáng tạo như:
+ hệ thống và dịch vụ cộng thêm nào có thể đưa chúng ta lên một công ty hàng đầu thế giới?
+ giải pháp là gì nếu chúng ta không chịu bất cứ rủi ro nào?
+ mô hình lý tưởng là thế nào nếu chúng ta có thể đạt được tất cả những mục đích lớn hơn mục đích chúng ta đã chọn?
6) tập trung thảo luận về cách thực hiện những giải pháp đang được đề xuất thay vì cố chứng minh chúng không thực hiện được. ( trò chơi tin tưởng)
7) Hãy hài hước, vì hài hước kích thích trí tưởng tượng

Report this article