BẠN CHÍNH LÀ VẠCH XUẤT PHÁT CỦA CON BẠN.
26/06/2022
Education & Communications

BẠN CHÍNH LÀ VẠCH XUẤT PHÁT CỦA CON BẠN.

78
26/06/2022
Education & Communications

BẠN CHÍNH LÀ VẠCH XUẤT PHÁT CỦA CON BẠN.

BẠN CHÍNH LÀ VẠCH XUẤT PHÁT CỦA CON BẠN.

Bạn thấy con nhà giàu có tiền, chẳng qua vì bố mẹ họ đã liều mình kiếm tiền. Trải qua nhiều vất vả, sau đó để lại cho con cái, thế có gì là không công bằng? Phải nói là rất công bằng ấy chứ. “Bố mẹ chúng ta sống ổn định an nhàn, bố mẹ họ chấp nhận mạo hiểm kiếm tiền. Giờ chúng ta muốn họ giống mình, vậy mới gọi là không công bằng”.

Có người từng nói: "Đôi khi chúng ta nỗ lực cả đời chỉ để đạt đến một tầm cao mới, nhưng đôi khi nó lại là điểm khởi đầu của người khác. Có người phải nỗ lực siêng năng làm trăm ngàn công việc mới đến được Roma, trong khi có người lại được sinh ra ở Roma."

Chúng ta không thể chọn nơi mình sinh ra, nhưng chúng ta có thể sử dụng những nỗ lực của bản thân để quyết định điểm khởi đầu cho thế hệ sau.

👉 BẠN CHÍNH LÀ VẠCH XUẤT PHÁT CỦA CON BẠN.

Đây có thể là ý nghĩa mà mỗi người chúng ta phấn đấu suốt đời.

_____________
Sống Thực Tế Giữa Đời Thực Dụng | Tác giả Mễ Mông

Report this article