Bạn Đến Với Thế Giới Này Đã Là 1 Thành Công Rồi Đấy.
05/07/2022
Education & Communications

Bạn Đến Với Thế Giới Này Đã Là 1 Thành Công Rồi Đấy.

63
05/07/2022
Education & Communications

Bạn Đến Với Thế Giới Này Đã Là 1 Thành Công Rồi Đấy.

Bạn Đến Với Thế Giới Này Đã Là 1 Thành Công Rồi Đấy.

Bạn đến với thế giới này chứng tỏ bạn đã có đủ mạnh mẽ, may mắn bạn không thua 1 ai, hãy chịu trách nhiệm xứng đáng với sự hy sinh của 300 triệu anh em 😌

Report this article