05/08/2022
Philosophy & Religion

CÓ ĐỨC, CÓ TÀI , CÓ TÂM...SẼ CÓ TẤT CẢ!

Nguyễn Thị Hường
/huongqn68
80
05/08/2022
Philosophy & Religion

CÓ ĐỨC, CÓ TÀI , CÓ TÂM...SẼ CÓ TẤT CẢ!

CÓ ĐỨC, CÓ TÀI , CÓ TÂM...SẼ CÓ TẤT CẢ!

 


 

- "Có TÀI mà không có ĐỨC là người vô dụng, có ĐỨC mà ko có TÀI làm việc gì cũng khó" HCM.
 

-Không có TÂM ắt chẳng có TẦM
 

- Không biết Trân Quý , có núi tiền cũng chẳng thể An Vui
 

- Không biết Hành  Động , có thông minh cũng chẳng thể Viên Dung
 

- Không biết Hợp Tác , có làm việc chăm chỉ cũng không thành Đại Sự
 

- Không biết Tiết Kiệm , có kiếm nhiều tiền cũng không thể Phú Quý
 

- Không biết Thỏa Mãn , có nhiều tiền cũng không thể Hạnh Phúc
 

- Không biết Dưỡng Thân , có trị liệu cũng không thể Trường Thọ
 

- Không biết Tri Ân , không lớn được Thành Người ...!!!

 Nguồn: ST

TRAN THI THU HOAI

Không có phương pháp thì người tài cũng lỗi, có phương pháp thì người bình thường cũng trở thành phi thường.
07 August 09:58 Reply