Cuộc Sống Vốn Dĩ Rất Công Bằng
03/07/2022
Education & Communications

Cuộc Sống Vốn Dĩ Rất Công Bằng

123
03/07/2022
Education & Communications

Cuộc Sống Vốn Dĩ Rất Công Bằng

Cuộc Sống Vốn Dĩ Rất Công Bằng

Muốn giàu có, bạn phải chấp nhận nghèo khó một thời gian

- Muốn có nhiều thời gian, bạn phải chấp nhận bận hơn người khác một thời gian.

- Muốn sướng cả đời, bạn phải chấp nhận khổ một thời.

- Muốn có những cái người khác chưa từng có, bạn phải làm những việc người khác chưa từng làm.

CUỘC SỐNG VỐN DĨ RẤT CÔNG BẰNG !

Hãy luôn tiến về phía trước, kiên trì và nỗ lực hết mình ✊

Report this article