Cuộc Sống Vốn Dĩ Rất Công Bằng
12/07/2022
Education & Communications

Cuộc Sống Vốn Dĩ Rất Công Bằng

57
12/07/2022
Education & Communications

Cuộc Sống Vốn Dĩ Rất Công Bằng

Cuộc Sống Vốn Dĩ Rất Công Bằng

CUỘC SỐNG VỐN DĨ RẤT CÔNG BẰNG!

- Muốn giàu có, bạn phải chấp nhận nghèo khó một thời gian.
- Muốn có nhiều thời gian, bạn phải chấp nhận bận hơn người khác một thời gian.
- Muốn sướng cả đời, bạn phải chấp nhận khổ một thời.
- Muốn có những cái người khác chưa từng có, bạn phải làm những việc người khác chưa từng làm.

Hãy luôn tiến về phía trước, kiên trì và nỗ lực hết mình!

Report this article