ĐỂ SỰ NGHIỆP THÀNH CÔNG PHẢI NHỚ
27/06/2022
Finance & Business

ĐỂ SỰ NGHIỆP THÀNH CÔNG PHẢI NHỚ

92
27/06/2022
Finance & Business

ĐỂ SỰ NGHIỆP THÀNH CÔNG PHẢI NHỚ

ĐỂ SỰ NGHIỆP THÀNH CÔNG PHẢI NHỚ

ĐỂ SỰ NGHIỆP THÀNH CÔNG PHẢI NHỚ

1. Kỷ luật và kỷ luật. Trên đời thằng khó quản nhất là thằng mình, nên thằng mình không quản được thì đừng mơ đến quản thằng khác.

2. Học hỏi, sáng tạo và đổi mới không ngừng. Thứ học ngày hôm nay ngày mai sẽ cũ, không học tập một ngày thôi, ngày mai đã cách xa thế giới cả dặm đường.

3. Cam kết. Cam kết và chịu trách nhiệm đến cùng với mọi việc mình làm .

4. Luôn giữ một cái đầu lạnh và một trái tim nóng. Vì IQ cao không bằng EQ cao.

5. Khiêm tốn hết mình vì người ta thiếu cái gì thì thường cố khoe khoang những thứ đó.

6. Nói được thì làm được. Vì nói mà không làm không khác gì kẻ ngốc đi dao giảng đạo lý.

7. Thái độ sống tích cực và một tinh thần quyết chiến quyết thắng.

8. Làm ra làm, chơi ra chơi. Đã không làm thì thôi mà đã làm là phải là số MỘT.

Report this article