Đừng Tưởng...
02/07/2022
Education & Communications

Đừng Tưởng...

143
02/07/2022
Education & Communications

Đừng Tưởng...

ĐỪNG TƯỞNG...

Đừng tưởng cứ mới là tân.. Cứ hứa là chắc cứ ân là tình

Đừng tưởng cứ lớn là khôn... Cứ bé là dại, cứ hôn… là chồng

Đừng tưởng nắng gió êm đềm.. Là đời tươi sáng hóa ra đường cùng

Đừng tưởng góp sức là chung.. Chỉ là lợi dụng lòng tin của người

Đừng tưởng cứ tiến là lên.. Cứ lui là xuống, cứ yên là nằm

Đừng tưởng rằm sẽ có trăng.. Trời giăng mây xám mà lên đỉnh đầu

Đừng tưởng cười nói ân cần.. Nhiều khi hiểm độc, dần người tan xương

Lúc khó khăn mới biết ai là bạn, khi hoạn nạn mới hiểu bạn là ai…

Có câu nói rằng: “Lúc gian nan mới hiểu được lòng người!”.

Cuộc sống này, dù ngày ngày ăn uống tiệc tùng cùng nhau, nhưng khi ta gặp chuyện khó khăn, không nhất định là sẽ có người đưa tay ra giúp đỡ.

Thật vậy, chỉ khi gặp khó khăn, bế tắc, bạn mới biết được thế nào là tình bạn, tình yêu, tình thân, mới hiểu được cuộc sống này đôi khi còn nhiều điều ngang trái.

Thế nên, đừng tưởng ... bở!

Report this article