Hài Hước Sbuzz: Khi Lòng Tin Đã Bị Mất !

Hài Hước Sbuzz: Khi Lòng Tin Đã Bị Mất !

Post by Richard Nguyễn

Khi Lòng Tin Đã Bị Mất.

 

Bệnh nhân nữ: Thưa Bác sĩ, em có 5 cháu rồi, cả trai lẫn gái khi em có đứa thứ hai là em đã quyết định kế hoạch không sanh nữa. Cho nên em uống thuốc ngừa thai.

 

Bác sĩ: Vậy chị đã từng dùng thuốc của hãng nào? 

 

Bệnh nhân nữ: Dạ em dùng thuốc của hãng HOÀ LAN thì lòi ra thằng Ba. Em dùng thuốc của hãng Trung Quốc thì lòi ra con Bốn thằng Năm (sinh đôi) kinh quá 😩

 

Bác sĩ: Chị an tâm ! Bây giờ tui giới thiệu cho Chị ngừa thai bằng cách Việt Nam, cây nhà lá vườn nhé. Nói xong Bác sĩ mở tủ lấy ra một bao nhỏ đậu xanh đưa cho chị ấy.

 

Bệnh nhân nữ: nấu chè đậu xanh ăn thì ngừa được thai hả bác sĩ? 🤔

 

Bác sĩ: Ai nói! Nghe tui dặn, khi nào chị đi ngủ thì lấy một hột đậu để giữa hai đầu gối và kẹp chặt lại.

 

Nếu muốn sanh tiếp thì lấy đậu đi nấu chè, đơn giản vậy thôi.

 

Bệnh nhân nữ: 🤭

Article Reviews

Processing... Please wait.