Hiểu Chuyện Quá, Biết Điều Quá Lại Khổ
11/07/2022
Education & Communications

Hiểu Chuyện Quá, Biết Điều Quá Lại Khổ

69
11/07/2022
Education & Communications

Hiểu Chuyện Quá, Biết Điều Quá Lại Khổ

Hiểu Chuyện Quá, Biết Điều Quá Lại Khổ

HIỂU CHUYỆN QUÁ, BIẾT ĐIỀU QUÁ LẠI THÀNH KHỔ 🤔

Con người mà, càng hiểu chuyện càng không ai thương, càng biết điều người khác càng không để ý đến bạn.

Cớ vì sao?

Vì họ biết dù có chẳng may không để ý đến bạn, bạn cũng sẽ không tức giận, càng không có chuyện vô lý mà gây sự.

Dù có khó khăn đến đâu bạn cũng đều có thể chịu đựng, gánh vác được. Không một lời kêu ca, không một câu oán thán.

Nhưng cũng chính vì lẽ đó mà có một số người ngày càng ỷ lại vì đã quen với sự nhân nhượng của bạn. Họ đòi hỏi ngang ngạnh như coi đó là chuyện đương nhiên.

Việc gì cũng đùn đẩy cho bạn, việc gì cũng đến tay bạn.
Bạn chỉ cần làm sai một chút thôi là họ lại lên tiếng chê trách, thất vọng nói này nói nọ, bàn tán đủ điều.

Vì vậy, làm người không nên quá tốt, quá tốt sẽ chỉ chiều hư những người xung quanh. Lâu dần, họ sẽ coi những việc bạn làm là lẽ thường tình.

Thế mới nói, biết điều quá, hiểu chuyện quá âu lại làm khổ bản thân!
Muốn tử tế cũng khó, nhể?

Report this article