HIỂU ĐƠN GIẢN - VỐN HOÁ THỊ TRƯỜNG LÀ GÌ?
23/07/2022
Arts & Entertainment

HIỂU ĐƠN GIẢN - VỐN HOÁ THỊ TRƯỜNG LÀ GÌ?

111
23/07/2022
Arts & Entertainment

HIỂU ĐƠN GIẢN - VỐN HOÁ THỊ TRƯỜNG LÀ GÌ?

HIỂU ĐƠN GIẢN - VỐN HOÁ THỊ TRƯỜNG LÀ GÌ?

Vốn hóa thị trường tiền mã hóa là gì?

Thuật ngữ tiếng Anh thường gọi là "market cap", vốn hóa thị trường là giá trị thị trường hiện tại của một mạng lưới tiền mã hóa. Giá trị này được tính bằng cách nhân lượng cung lưu hành của một tài sản tiền mã hóa với giá của tài sản đó.

Giả sử chúng ta có hai mạng lưới là AliceCoin và BobCoin. AliceCoin có tổng nguồn cung là 1.000 coin và tất cả đều đang được lưu hành. BobCoin là một chuỗi Proof of Work, với nguồn cung tối đa 100.000 coin, trong đó, có 60.000 coin hiện đang lưu hành. Giá thị trường hiện tại của AliceCoin là 100 USD, trong khi BobCoin là 2 USD. Vậy đồng tiền nào có vốn hóa thị trường lớn hơn?

Vốn hóa thị trường = lượng cung lưu hành × giá

Vốn hóa thị trường AliceCoin = 1.000 × 100 USD = 100.000 USD

Vốn hóa thị trường BobCoin = 60.000 × 2 USD = 120.000 USD

Mặc dù một BobCoin rẻ hơn một AliceCoin 50 lần, nhưng giá trị của BobCoin vẫn cao hơn giá trị của AliceCoin. Đây là lý do tại sao vốn hóa thị trường là cách ước tính giá trị mạng lưới hiệu quả hơn giá của một đồng coin.

Report this article