Khi Bạn Còn Đang Chần Chừ ... Thì Người Khác Đã Từ Từ Đến Đích
15/07/2022
Education & Communications

Khi Bạn Còn Đang Chần Chừ ... Thì Người Khác Đã Từ Từ Đến Đích

186
15/07/2022
Education & Communications

Khi Bạn Còn Đang Chần Chừ ... Thì Người Khác Đã Từ Từ Đến Đích

Khi Bạn Còn Đang Chần Chừ ... Thì Người Khác Đã Từ Từ Đến Đích

CƠ HỘI!

Khi các bạn còn đang chần chừ… thì người khác đã từ từ đến đích.

"Đừng ngồi chờ cơ hội tìm đến, hãy tự biết nhảy ra mà vồ lấy cơ hội!"

"Đừng chờ đợi cơ hội đến, hãy là người linh hoạt, biết tự tạo cơ hội và nắm bắt cơ hội"

"Tuổi trẻ - "Thanh xuân vàng" - là khoảng sống tuyệt vời nhất để bạn tạo ra cơ hội"

"Hãy là người thông minh trong việc tạo lập, tìm kiếm và khai thác cơ hội"

Report this article