Không có hạt mầm nào mới gieo đã thành cổ thụ
24/08/2022
Finance & Business

Không có hạt mầm nào mới gieo đã thành cổ thụ

203
24/08/2022
Finance & Business

Không có hạt mầm nào mới gieo đã thành cổ thụ

Không có hạt mầm nào mới gieo đã thành cổ thụ

AI ĐÃ TỪNG XEM PHIM TAM QUỐC DIỄN NGHĨA CÓ THỂ NHẬN RA ĐƯỢC LƯU BỊ  BẮT ĐẦU TẠO MỘT ĐỘI QUÂN HÙNG MẠNH CHỈ CÓ BA ANH EM !!

 

Một nhà đầu tư nói bí quyết thành công của mình là: “Lúc không có tiền, cho dù khó khăn cũng nên tiết kiệm và đầu tư. 

Áp lực sẽ khiến bạn tìm được phương pháp kiếm tiền mới, giúp bạn trả hết nợ. Đó là một thói quen tốt.

 

Gia Cát Lượng chưa bao giờ hỏi Lưu Bị, tại sao chúng ta thiếu mũi tên?

 Quan Vũ chưa bao giờ hỏi Lưu Bị, tại sao chúng ta thiếu binh lính?

 Trương Phi chưa bao giờ hỏi Lưu Bị, khi bị bao vây tôi phải làm gì?

Thế mà Gia Cát Lượng dùng thuyền cỏ mượn tên, Quan Vũ qua năm ải chém 6 tướng, Trương Phi phá cầu, hét lui quân Tào.

 

Triệu Tử Long tiếp nhận quân lệnh tiến công, trong tay chỉ có 20 lính, nhưng thành quả thu về là 10 tòa thành, hơn 2 vạn binh, 3.000 ngựa chiến. Quân lệnh chỉ viết : Công hạ thành trì!

 

Nếu như mọi việc đều dễ dàng thì giá trị của bạn ở đâu?

 

---Đường Tăng trên đường đi lấy kinh mới gặp được Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Sa Tăng, Bạch Long Mã.

 

 Vì vậy muốn có bạn đồng hành, trước tiên bạn phải lên đường!Không phải là có bạn đồng hành rồi mới lên đường mà là trên đường đi mới có bạn đồng hành.

 

---Sư tử trông thấy một con chó điên liền nhanh chóng tránh mặt.

 Sư tử con nói: “Cha dám sống chết đánh nhau với hổ, cùng báo so tài. Sao lại tránh né một chó điên, mất mặt quá!”

Sư tử hỏi: “Con thấy đánh thắng một chó điên vinh quang lắm sao?”.

Sư tử con lắc đầu.“

Lại để cho chó điên cắn cho thì có xui xẻo không?”.

 Sư tử con gật đầu.

“Như vậy, chúng ta trêu trọc chó điên làm gì?

 

”Người nào đó không xứng làm đối thủ của bạn, không muốn tranh luận với những người không có tố chất, chỉ cần mỉm cười rời xa họ, đừng để cho họ cắn bạn.

 

Nguồn : st

 

www.sbuzz.com/silo5011/duynd50

 

WWW.TUDOTHOIGIAN.COM/GUITARRUM

Report this article