Lễ vu lan báo hiếu tại chùa viên Quang xã nam thanh đây các bạn
16/08/2022
Arts & Entertainment

Lễ vu lan báo hiếu tại chùa viên Quang xã nam thanh đây các bạn

141
16/08/2022
Arts & Entertainment

Lễ vu lan báo hiếu tại chùa viên Quang xã nam thanh đây các bạn

Lễ vu lan báo hiếu tại chùa viên Quang xã nam thanh đây các bạn

Vào ngày 10 tháng 7 năm nhâm dần tại chùa viên Quang xã nam thanh các thầy nhà chùa tổ chức lễ phóng sinh và lễ vu lan báo hiếu, đây các bạn

 

Report this article