Mềm Nắn Rắn Buông
03/07/2022
Education & Communications

Mềm Nắn Rắn Buông

118
03/07/2022
Education & Communications

Mềm Nắn Rắn Buông

Mềm Nắn Rắn Buông

MỀM NẮN RẮN BUÔNG...

Có một ngày bạn sẽ hiểu rằng, con người không thể quá lương thiện, nếu mọi chuyện bạn đều lấy sự quá khoan dung và độ lượng ra đối đãi, người khác sẽ không cảm kích mà trái lại còn trở nên ghê gớm hơn ban đầu. Con người cũng nên có chút nóng nảy, quá lương thiện sẽ khiến bạn đánh mất giá trị và sự tôn nghiêm của bản thân, quá lương thiện cũng là một loại ngu ngốc.

Hãy nhớ lấy một câu: Người hiền sẽ bị lừa dối, ngựa hiền sẽ bị cưỡi. Phàm việc gì làm đến mức thích hợp thì dừng, nếu quá lương thiện thì sẽ thiếu mất trí tuệ và nhãn lực; quá khiêm nhường thì sẽ trở thành yếu đuối.

Sống ở đời, nếu muốn an ổn thì hãy học cho thấu đạo lý "mềm nắn rắn buông". Chúc các bạn một đời bình an, vui vẻ! ❤

Report this article