MIGGSTER+
07/08/2022
Arts & Entertainment

MIGGSTER+

129
07/08/2022
Arts & Entertainment

MIGGSTER+

TRỞ THÀNH TRIỆU PHÚ DI CƯ:

            Mở khóa ví Starline của bạn để giải phóng Star Crystal chứa đầy bốn Wisp NFT vào ví của bạn. Đăng nhập vào plus.miggster.com vào ngày 18 tháng 8 để xem Star Crystal nở để tiết lộ điều ước của bạn. Nếu bạn nhận được bộ ba NFT Max (Siêu huyền thoại) , xin chúc mừng - bạn là một triệu phú!

            NFT với công nghệ blockchain, Starline cung cấp cho bạn quyền sở hữu hoàn toàn đối với tài sản trong trò chơi của mình. Mỗi vật phẩm trong trò chơi là một mã thông báo không thể thay thế (NFT) được đúc và lưu trữ trong ví tiền điện tử có gắn sao của bạn.

             Điểm khởi đầu của tất cả sự sống và năng lượng trong thẻ metaverse được thiết kế theo hình sao. Star Crystals là NFT được giữ trong ví Starline của bạn trước khi Wisp của bạn nở. Bảy Star Crystal hiếm có thể xác định loại và giá trị của Wisp của bạn.

Report this article