Những Câu Nói Hay Bất Hủ Của Bố Già ATTICUS - Giết Chết Con Chim Nhại
03/07/2022
Education & Communications

Những Câu Nói Hay Bất Hủ Của Bố Già ATTICUS - Giết Chết Con Chim Nhại

86
03/07/2022
Education & Communications

Những Câu Nói Hay Bất Hủ Của Bố Già ATTICUS - Giết Chết Con Chim Nhại

Những Câu Nói Hay Bất Hủ Của Bố Già ATTICUS - Giết Chết Con Chim Nhại

NHỮNG CÂU NÓI HAY BẤT HỦ CỦA BỐ ATTICUS - GIẾT CON CHIM NHẠI

1. Con không bao giờ có thể thực sự hiểu một người cho tới khi con nhìn nhận mọi việc từ góc nhìn của họ...Cho tới khi con bước vào nội tâm của họ và thử đi lại vòng quanh trong đó.

"You never really understand a person until you consider things from his point of view...Until you climb into his skin and walk around in it."

2. Có một thứ không bao giờ tuân theo nguyên tắc số đông, đó chính là lương tâm con người.

"The one thing that doesn't abide by majority rule is a person's conscience."

3. Đơn giản bởi vì cho dù chúng ta đã bị đánh bại một trăm năm trước khi chúng ta bắt đầu thì đó cũng đâu phải là lý do khiến chúng ta không cố thắng.

"Simply because we were licked a hundred years before we started is no reason for us not to try to win."

4. Trước khi bố có thể chung sống với người khác, bố phải học cách chung sống với chính mình.

"Before i can live with other folks, I've got to live with myself."

5. Con hãy ngẩn cao đầu và hạ nắm đấm xuống. Cho dù ai nói bất cứ điều gì với con, đừng để chúng khiến con nổi giận. Cố đấu tranh bằng cái đầu của con cho một sự thay đổi.

"You just hold your head high and keep those fists down. No matter what anybody says to you, don't you let 'em get your goat. Try fighting with your head for a change."

6. Khi con trưởng thành, hãy luôn nói sự thật, đừng làm hại người khác, và đừng nghĩ mình là người quan trọng nhất thế gian.

"As you grow up, always tell the truth, do no harm to others and don't think you are the most important being on Earth."

7. Con có thể lựa chọn bạn bè, nhưng con không thể lựa chọn gia đình và họ luôn là người thân của con dù con có thừa nhận hay không. Và nếu con không làm, điều đó làm con hết sức ngu xuẩn.

"You can choose your friends but you sho' can't choose your family, an' they still kin to you no matter whether you acknowledge 'em or not. And it makes you look right silly when you don't."

-------------------------------

Report this article