Quạ Và Đại Bàng
15/07/2022
Education & Communications

Quạ Và Đại Bàng

75
15/07/2022
Education & Communications

Quạ Và Đại Bàng

Quạ Và Đại Bàng

QUẠ VÀ ĐẠI BÀNG

Con quạ hạ xuống lưng đại bàng và mổ vào phần cổ.
Tuy nhiên đại bàng sẽ không hất quạ ra, không đấu tranh với quạ, không tốn sức lực và thời gian với nó.
Chim đại bàng chỉ giang rộng cánh và bay cao vút lên trời.
Và càng bay cao, sẽ càng ít không khí đối với con quạ, khi đó con quạ sẽ rơi xuống.

=> Khi bạn hướng tới mục tiêu của mình, bạn không có thời gian tranh cãi hay chứng minh điều gì cho ai.
Hãy cứ tiến lên phía trước, mọi điều khác sẽ dần tự buông rời!

Report this article