QUÝ TRỌNG NGƯỜI HAY CHỬI BẠN
26/06/2022
Education & Communications

QUÝ TRỌNG NGƯỜI HAY CHỬI BẠN

165
26/06/2022
Education & Communications

QUÝ TRỌNG NGƯỜI HAY CHỬI BẠN

QUÝ TRỌNG NGƯỜI HAY CHỬI BẠN

1. Đó là người chấp nhận những điều xấu xa nhất trong bạn
2. Đó là người khiến cho bạn lúc nào cũng phải cố mãi cố nữa
3. Đó là người cho bạn biết thế nào là sai thế nào là đúng
4. Đó là người vực bạn dậy những lúc bạn khó khăn nhất
5. Đó là người thật tâm muốn bạn tốt hơn
6. Đó là người giúp bạn không màng lợi lộc gì

Bạn nên có một người chửi mình trong đời. Trong cuộc sống tấp nập, hiếm lắm mới có người thật tâm mong bạn đi từ sai đến đúng. Hãy trân trọng họ.

(T.S Lê Thẩm Dương)

Report this article