SỐNG Ở ĐỜI
01/07/2022
Education & Communications

SỐNG Ở ĐỜI

110
01/07/2022
Education & Communications

SỐNG Ở ĐỜI

SỐNG Ở ĐỜI!

1. 3 bát không bưng

- Bát "người thân bạn bè", không bưng
- Bát "đầu tư ít, thời gian ngắn, lợi ích cao", không bưng
- Bát "rủi ro mạo hiểm", không bưng

2. 3 loại tiền không kiếm

- Tiền có được thông qua lợi dụng chức vụ, không kiếm
- Tiền kiếm được khi bất chấp "tam tình" (tình thân, tình bạn, tình cảm gia đình), không kiếm
- Tiền kiếm được khi làm hại người khác, không kiếm

3. 3 khoản không nợ

- Nợ con cái, không được nợ
- Nợ cha mẹ, không được nợ
- Nợ ân nhân, không được nợ

Report this article