Sự đồng viên khích lệ kịp thời của ban lãnh đạo VP6 tới Toàn thể CBCNV công ty.
20/07/2022
Relationships

Sự đồng viên khích lệ kịp thời của ban lãnh đạo VP6 tới Toàn thể CBCNV công ty.

170
20/07/2022
Relationships

Sự đồng viên khích lệ kịp thời của ban lãnh đạo VP6 tới Toàn thể CBCNV công ty.

Sự đồng viên khích lệ kịp thời của ban lãnh đạo VP6 tới Toàn thể CBCNV công ty.

Thay mặt nhóm 4 Thực chiến của VP6, Xin chân thành cám ơn sự quan tâm sâu sắc đặc biệt nhất và động viên kịp thời của Tập thể Lãnh đạo trưởng,Phó phòng kinh doanh VP6.Cũng như sự biết ơn vô bờ bến luôn đi sâu sát  trong mỗi tiết dạy của Thạc Sĩ Giảng Viên Cô Giáo VÂN ANH...đã giúp toàn bộ nhân viên cũng như CTV VP6 hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà cấp trên giao phó. Một lần nữa không biết nói gì hơn,xin được kính chúc toàn thể lãnh đạo VP6 cũng như Cô giáo luôn luôn mạnh khỏe ,gia đình an khanh và HP.XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN!

Report this article