TẠI SAO CHÚNG TA BAO GIỜ CŨNG SỢ Ý KIẾN CỦA NGƯỜI KHÁC?
15/01/2021
Family Life

TẠI SAO CHÚNG TA BAO GIỜ CŨNG SỢ Ý KIẾN CỦA NGƯỜI KHÁC?

150
15/01/2021
Family Life

TẠI SAO CHÚNG TA BAO GIỜ CŨNG SỢ Ý KIẾN CỦA NGƯỜI KHÁC?

TẠI SAO CHÚNG TA BAO GIỜ CŨNG SỢ Ý KIẾN CỦA NGƯỜI KHÁC?

TẠI SAO CHÚNG TA BAO GIỜ CŨNG SỢ Ý KIẾN CỦA NGƯỜI KHÁC?

Bởi vì bạn không có đó, bởi vì bạn chưa có đó. Bạn chẳng là gì khác hơn là một hiện tượng chồng chất ý kiến của người khác. Bạn là ai? Ai đó nói bạn đẹp, thế là bạn đẹp, rồi ai đó nói bạn xấu, thế là bạn xấu, rồi ai đó nói bạn tuyệt vời thế là bạn tuyệt vời. Còn ai đó nói, 'Tôi chưa bao giờ thấy một con người kinh tởm đến thế,' thế là bạn lại là người kinh tởm. Mà mọi người cứ nói, còn bạn thì cứ cóp nhặt đủ mọi thứ ấy, và đó là hình ảnh của bạn. Đó là lí do tại sao hình ảnh của bạn rất mâu thuẫn, tham vọng: người này nói bạn đẹp, người kia nói bạn xấu. Bạn muốn quên ý tưởng của người nói bạn xấu, nhưng bạn không thể quên được điều đó, nó vẫn còn đó. Nếu bạn giữ ý kiến rằng bạn đẹp, bạn sẽ phải giữ cả ý kiến rằng bạn xấu nữa.

Hình ảnh của bạn rất tham vọng, bạn không biết đích xác mình là ai. Bạn là món hẩu lốn giống như một món hỗn hợp bao nhiêu thứ. Bạn chưa có linh hồn. Bạn không có tính cá nhân nào, bạn không có trung tâm tích hợp, bạn chỉ là kẻ nghiện ngập ý kiến người khác. Đó là lí do tại sao bạn sợ, bởi vì nếu ý kiến người khác thay đổi thì bạn sẽ thay đổi hình ảnh của bạn góp nhặt, bạn bị giữ chặt trong tay họ.

đừng bao giờ bị ảnh hưởng ý kiến của người khác, dù tốt hay xấu. Bảo họ, 'Rất tiếc. Xin bạn hãy giữ ý kiến đó cho chính bạn. Tôi chỉ là chính bản thân tôi.' Nếu bạn có thể còn duy trì tỉnh táo đó, chẳng ai có thể thao túng được bạn, bạn vẫn còn tự do. Và tự do là vui vẻ. Nhớ lấy, Tự do là khó khăn, nhưng tự do là vui vẻ duy nhất là đó. Tự do là điệu vũ duy nhất có đó, và tự do là cánh cửa duy nhất hướng tới Thượng đế. Nô lệ chẳng bao giờ đạt tới Thượng đế, người đó không thể đạt tới được.

#Tudotaichinh #Tudothoigian #

Report this article