Tại sao lại là Tạp chí CROWD?
14/01/2021
Arts & Entertainment

Tại sao lại là Tạp chí CROWD?

14/01/2021
Arts & Entertainment

Tại sao lại là Tạp chí CROWD?

Tại sao lại là Tạp chí CROWD?

Điều này có nghĩa là tôi đã rất vui khi được phỏng vấn rất nhiều thành viên của chúng tôi với những câu chuyện để chia sẻ. Tôi cũng làm việc rất chặt chẽ với ban giám đốc để cung cấp cho bạn những thông tin chi tiết về những gì đang diễn ra trong công ty, chẳng hạn như việc ra mắt và khuyến mãi sản phẩm. Tạp chí CROWD là thứ chúng tôi nghĩ ra như một cách để thông báo cho các thành viên của chúng tôi. Đó là một nguồn bổ sung để bạn quảng bá chúng tôi với tư cách là một công ty, cũng như bạn với tư cách là nhà lãnh đạo trong mạng lưới của chúng tôi.

18 trang cuối cùng của tạp chí dành riêng cho các nhà sản xuất hàng đầu của chúng tôi. Vì vậy, nếu bạn làm việc chăm chỉ, bạn có thể thấy tên của bạn ở đó. Tạp chí luôn trùng hợp với các sự kiện của chúng tôi. Vì vậy, bất cứ khi nào chúng ta có một sự kiện - hãy mong đợi một tạp chí mới. Bạn có thể tìm thấy nó ở văn phòng sau của mình trong cửa hàng C, nơi bạn có thể mua cả bản sao kỹ thuật số và vật lý. Vậy tại sao bạn nên quan tâm đến nó? Tôi sẽ cho bạn biết tại sao. Tôi không ngồi mỗi tháng để làm tạp chí cho tôi. Nó dành cho bạn. Bất cứ khi nào bất kỳ ai có bất kỳ câu hỏi nào về Crowd1, bạn chỉ cần vẫy một bản sao của tạp chí trước mặt họ. Các bạn ơi, điều gì kêu gào tính hợp pháp và nghiêm túc hơn là thực sự cầm một sản phẩm hữu hình trên tay.

Những tạp chí này nên có ở khắp mọi nơi. Họ nên ở trong hành lang khách sạn và trên quầy bếp của bạn. Đó là tài liệu quảng cáo bạn cần mang theo bất cứ khi nào bạn gặp ai đó mới. Nếu chúng ta sẽ tăng gấp đôi quy mô vào Giáng sinh, chúng ta phải giữ Crowd1 trên môi của mọi người. Nói về nó. Cho mọi người xem. Sử dụng tạp chí này để đưa thông điệp ra khỏi đó.

Report this article