THÀ Ở 1 MÌNH CÒN HƠN
01/07/2022
Education & Communications

THÀ Ở 1 MÌNH CÒN HƠN

136
01/07/2022
Education & Communications

THÀ Ở 1 MÌNH CÒN HƠN

THÀ Ở 1 MÌNH CÒN HƠN

QUY LUẬT THỐI RỮA CỦA CÁC LOẠI TRÁI CÂY

Trong một giỏi hoa quả có một quả bị thối thì tất cả các quả còn lại đều bị thối theo rất rất nhanh. Đặc biệt, nếu quả thối nằm ở đầu giỏ thì tốc độ lây lan càng nhanh.

Mặc dù số lượng quả tươi nhiều hơn nhưng không thể ngăn được sự lây lan từ một quả bị thối và cũng không thể biến nó trở nên tươi ngon như trước.

Tương tự, trong cuộc sống, nếu chọn nhầm bạn hoặc người bạn đời, bạn sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề. Tóm lại: "Thà ở một mình còn hơn ở sai người" 😉

Report this article