Tôi Đi Chậm Nhưng Không Bao Giờ Đi Lùi
02/07/2022
Education & Communications

Tôi Đi Chậm Nhưng Không Bao Giờ Đi Lùi

162
02/07/2022
Education & Communications

Tôi Đi Chậm Nhưng Không Bao Giờ Đi Lùi

Tôi Đi Chậm Nhưng Không Bao Giờ Đi Lùi

1. Muốn trở thành người can đảm nhất, hãy nhận lỗi trước. Muốn trở thành người mạnh mẽ nhất, hãy tha thứ trước. Muốn trở thành người hạnh phúc nhất, hãy quên trước.

2. Những gì có một mới là quý giá, những gì có nhiều thì là điều bình thường. Nhớ rằng bạn chỉ có một gia đình, và một bản thân mình. Tiền thì luôn là nhiều tờ mà.

3. Sau khi cư xử trong nóng giận, sự ân hận sẽ luôn đeo bám bạn.

4. Lo lắng quá nhiều giống như việc trả nợ mà bạn không biết có vay hay không.

Report this article