TƯ DUY THÀNH CÔNG
14/09/2020
Finance & Business

TƯ DUY THÀNH CÔNG

14/09/2020
Finance & Business

TƯ DUY THÀNH CÔNG

TƯ DUY THÀNH CÔNG

🌎" Nếu Tôi có mất tất cả và bị lột sạch đồ quăng vào trong Hoang mạc, chỉ cần cho t một đoàn Thương Buôn đi wa, T vẫn sẽ trở Thành Triệu phú bình thường" 
--Ông vua Dầu mỏ J.D.Rockefeller--
🌎" Có ba Thứ mà người khác ko thể lấy của bạn : Những thứ mà bạn đã ăn, Lời nói đã Thốt ra và Những Tri thức đã ghim vào não"
--Ngạn ngữ Do Thái--
🎯Hơp tác vs Người có Tầm nhìn Dài hạn

http://www.c1dubai.com/newway

Report this article