Introduction

Tôi là sinh viên. Tôi rất mê ngôn ngữ Hàn Quốc, phim Hàn Quốc, Văn hóa ẩm thực Hàn Quốc. Tôi là thành viên Crowd1. Tôi yêu crowsd...

more

Tôi là sinh viên. Tôi rất mê ngôn ngữ Hàn Quốc, phim Hàn Quốc, Văn hóa ẩm thực Hàn Quốc. Tôi là thành viên Crowd1. Tôi yêu crowsd1 nữa.

Photos

Video

Bò nhúng.
Hoa mộc miên bung nở đỏ khắp đất trời.
Du lịch thung lũng tình yêu.
Nơi ngọn gió dừng chân.
Thời trang cũng như mắt vẻ đẹp hình thể.