Introduction

Kính lòng thương xót CHÚA lúc 15h00 https://www.sbuzz.com/phanlam https://youtu.be/7j2S8U9Cc90

  • Vietnam
  • Joined 08/09/2022

Photos

Video

https://youtu.be/wnaIX6ttD5Q
Tiếng Gọi Lòng Chúa Thương Xót 28/04/23
https://youtu.be/_BCWzV4FbdA
Tiếng Gọi Lòng Chúa Thương Xót 21/04/23
https://youtu.be/OQOAgW6O9jI
Chúa Nhật ll Phục Sinh  ... more
https://youtu.be/OQOAgW6O9jI
Chúa Nhật ll Phục Sinh 
Mừng Đại Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót 
https://youtu.be/7OKwyI5LtPQ
Tiếng Gọi Lòng Chúa Thương Xót 15/04/23