Introduction

Đường đến tương lai rộng mở

Photos

Video

Đại tượng Phật Lạc được đặt ngoài trời trên đỉnh cao nguyên Ngong Ping vô cùng ấn tượng, Hồng Kong
Cầu cho mọi người năm mới thật nhiều hạnh phúc 
Chùa Phước Thành-là một ngôi chùa được ghi nhận kỷ lục Việt Nam với công... more
Chùa Phước Thành-là một ngôi chùa được ghi nhận kỷ lục Việt Nam với công trình quần thể tượng Phật lớn nhất Việt Nam, đặc biệt là bức tượng Phật A Di Đà cao 39m vươn lên trời xanh. Ngôi cổ tự này được khai sơn từ năm 1872, ở An Giang 
Xin chào mình là thành viên mới mong được làm quen với mọi người