Bộ 2 tạ tay tập gym 7.7kg

$29.00
Buy now

Cơ hội sở hữu sản phẩm Bộ 2 tạ tay tập gym 7.7kg (2 đòn 35cm, 4 miếng 1kg, 4 miếng 2kg), tạ gang lỗ phi 30, đòn tạ sắt xi phi 27 được giảm 16%! 

 

 

Chỉ còn ₫549.000.

See more
Report this product