Cho thuê phòng tổ chức lớp học theo ca tại Tân Phú

$120.00
Buy now
  • Phòng diện tích 40m2, sức chứa 42 học viên.
  • Có sẵn bàn ghế, máy chiếu, máy lạnh.
  • Giá thuê theo tháng, tuần 3 buổi.
  • Khung giờ cho thuê: 7h~9h, 9h30~11h30, 13h~15h, 15h30~17h30
  • Địa chỉ: 121 Nguyễn Quý Anh, Tân Sơn Nhì, Tân Phú
  • Liên lạc: 0798686879
See more
Report this product