Introduction

Impossible is nothing

Photos

Video

Đôi khi chúng ta cần can đảm hơn cả sự kỳ vọng của bản thân . 
 Cà ... more
Đôi khi chúng ta cần can đảm hơn cả sự kỳ vọng của bản thân . 
 Càng sớm tin tưởng bản thân , bạn càng sớm biết cách để sống . 
 ❤️❤️❤️ 
Biết ơn người thầy của tôi Ngat Bui .
Biết ơn cộng đồng của tôi Master NLP . 
 Biết ơn C1 .
I SAY I DO 
 https://www.sbuzz.com/quynhthy  ... more
I SAY I DO 
 https://www.sbuzz.com/quynhthy 
https://link-me.io/@quynhthicr1 
#donthan3 
#meanhhung 
#Smiles_of_angles
#LoveC1 
#C1
Nem nướng Đà Lạt .. tại Bà Tô . 
 Bò lụi thì đâu cũng có .. và ở ... more
Nem nướng Đà Lạt .. tại Bà Tô . 
 Bò lụi thì đâu cũng có .. và ở đây cũng có 😂 
Clip này khác .. lạ lắm à nha .
💋💋
How long does a human life last, just have fun, do what you love, think ... more
How long does a human life last, just have fun, do what you love, think optimistically so that when you fall, you have nothing to regret. 💋💋
💋Nếu không thử .. không bao giờ biết được mình có thể làm được những gì ... more
💋Nếu không thử .. không bao giờ biết được mình có thể làm được những gì . 
 https://www.sbuzz.com/quynhthy 
https://link-me.io/@quynhthicr1 
#Smiles_of_angles 
#LoveC1 
#C1
Đôi khi chúng ta cần thay đổi để tồn tại .
Nhưng có bao nhiêu người dám thử , dám chịu đựng đau đớn để cho một cuộc hồi sinh.