Introduction

Welcome to my house~~

Photos

Video

Im lặng không có nghĩa là ngừng yêu thương. Khi một người không còn nói gì ... more
Im lặng không có nghĩa là ngừng yêu thương. Khi một người không còn nói gì với bạn nữa không có nghĩa là họ muốn rời bỏ bạn, cũng không có nghĩa là tình yêu đã chấm hết.________________
Cái gọi là duyên phận, chính là trong ngàn vạn người gặp được người cần ... more
Cái gọi là duyên phận, chính là trong ngàn vạn người gặp được người cần gặp là anh, trong ngàn vạn năm, giữa mênh mông hoang hoải vô tận của thời gian, không sớm một bước cũng không muộn một bước.
_____________
“Trên đời này người đáng để trân trọng nhất là người đã sẵn sàng bỏ thời ... more
“Trên đời này người đáng để trân trọng nhất là người đã sẵn sàng bỏ thời gian để chăm sóc bạn. Thời gian của ai cũng đều đáng quý như nhau, đem thời gian của người ấy dành cho bạn cũng giống như việc đem cả thế giới của bản thân chia sẻ cùng bạn.
__________
Hello everyone, welcome to my page.This will be the place to store the ... more
Hello everyone, welcome to my page.
This will be the place to store the good things in life.
And also a place where we can talk about our lives. :3 _____________________________Chào mọi người đã tới với trang của mình.
Đây sẽ là nơi chứa đựng những điều hay lẽ phải trong cuộc sống.
Và cũng là nơi để chúng ta có thể trò chuyện về cuộc sống của chúng ta.:3