Introduction

Chào gia đình My Crowd1 chúc ACE có nhiều sk, tràn đầy năng lượng.

Photos

Video

Chào ngày mới chúc muôn điều tốt đẹp.
Chúc ACE Ngày nghỉ cuối kỳ nghỉ lễ vui khỏe bình an nhé.
Chúc mọi người ngủ ngon nhé giờ đây 11h 20 rồi.
Chúc ACE Sbuzz buổi tối vui khỏe nhé.