@Dũng President chúc mừng anh Dũng trúng 1xCargo#2 từ sự kiên trên Twitter nha 😊😊😊