#PlanetIX
Sự kiện 5* tại Luxury Palace Hồ Chí Minh chào đón Chris - Co Found ... more
#PlanetIX
Sự kiện 5* tại Luxury Palace Hồ Chí Minh chào đón Chris - Co Founder PlanetIX đến Việt Nam
#GameFi $IXT #PlayToEarn #P2E