Bạn bè có thể nhiều nhưng tri kỉ thì nên ít thôi!
Cre: Webtretho ... more
Bạn bè có thể nhiều nhưng tri kỉ thì nên ít thôi!
Cre: Webtretho
#nguoibanlinh