Cả nhà gặp người nào bị tai nạn thì mạnh dạng hướng dẫn họ dùng trà Đa, cả ... more
Cả nhà gặp người nào bị tai nạn thì mạnh dạng hướng dẫn họ dùng trà Đa, cả uống và bôi lên vết thương nhanh lành cực kỳ luôn nha
https://youtu.be/KdHSjq-IrgY