Chào các bạn
Hôm nay mình làm mấy câu... more
Chào các bạn
Hôm nay mình làm mấy câu
Nói về cuộc sống hàng ngày của ta
Ngủ dậy ăn sáng rồi là
Mỗi người một việc không hề giống nhau 
Đến trưa lại nghỉ ăn cơm
Buổi chiều tiếp tục đi làm thế thôi
Tối về lại nghỉ ăn cơm
Xong rồi là ngủ hết luôn một ngày
Giống như cái ông mặt trời
Sáng ra là mọc tối thì lặn thôi
Cuộc sống nó cứ luân hồi
Đời này đời khác nối dài về sau