Hôm nay là ngày quốc phòng toàn dân, chúc cho quân đội ta ngày càng Hùng mạnh để bảo vệ tổ quốc