Thật sung sướng khi được sếp tặng cho SB luôn nè 🥰🥰🥰. Được tới 150SB luôn nha. Hold lại 100 SB rồi