THẾ GIỚI ĐANG THAY ĐỔI, MỌI THỨ THAY ĐỔI NHANH CHÓNG. 
NẾU TA CỨ GIỮ MÃ ... more
THẾ GIỚI ĐANG THAY ĐỔI, MỌI THỨ THAY ĐỔI NHANH CHÓNG. 
NẾU TA CỨ GIỮ MÃI TẦM NHÌN CŨ ,THÌ KẾT QUẢ VẪN NHƯ CŨ
CHỢ NÊN " HÃY THẦY ĐỔI TRƯỚC KHI CẦN BẤT THẤY ĐỔI "
 phải không cả nhà  ?
👇👇
https://www.lovec1.com/article/crowd1-the-next-generation-event-was-a-game-changer-153?u=phamhoa83