METAVERSY.COM IS LIVE!
Cuộc ra mắt thế giới Metaversy mang tính cách mạng đã ... more
METAVERSY.COM IS LIVE!
Cuộc ra mắt thế giới Metaversy mang tính cách mạng đã bắt đầu!
Tạo tài khoản của bạn và đưa nhóm của bạn tham gia ngay trò chơi thị trường chứng khoán ảo Play2Earn mang tính cách mạng nhất trên thế giới và yêu cầu 50 Virtuals có giá trị miễn phí tại Metaversy.com
Đảm bảo rằng bạn và nhóm của bạn có được khởi đầu Metaversy mạnh mẽ nhất!
Chương trình khuyến mãi dành riêng cho người tiên phong '50 Virtuals miễn phí' bắt đầu vào ngày 8 tháng 12 và có hiệu lực trong 7 ngày mạnh mẽ cho đến ngày 31 tháng 12.
Hãy chắc chắn rằng không ai bỏ lỡ cơ hội nhận 50 Virtuals mạnh mẽ! Hãy tiếp tục theo dõi trang Metaversy.com khi họ phát hành các khía cạnh thú vị và mạnh mẽ mới của trò chơi cũng như luồng cập nhật và thông tin liên tục. Mọi thứ bạn cần để giúp bạn cập nhật tất cả những gì đang diễn ra trong Metaversy khi nó ra mắt.
Hãy theo dõi chúng tôi Để trở thành một phần của công ty kỹ thuật số tuyệt vời mang tên Crowd1,
Website: http://Mycrowd1.com/tranvanluc
JOIN NOW Danh thiếp Crowd1: https://crowd1.com/signup/tranvanluc
#METAVERSY
#PLANETIX
#CROWD1
#NFT