Lòng anh tan lát như chiếc lá úa về tận cuối đông tàn phai.