TẠ TỪ THÁNG 12
Tạ từ tháng 12 ... more
TẠ TỪ THÁNG 12
Tạ từ tháng 12
Lòng ngậm ngùi luyến tiếc
Thời gian trôi nhanh thiệt
Chẳng mấy chốc mình già
Suy ngẫm một năm qua
Mình được nhiều hơn mất
Dẫu lo toan tất bật
Nhưng sức khoẻ vững vàng
Tâm vẫn thấy bình an
Gia đình đều khỏe mạnh
Tránh những điều khổ hạnh
Còn quý giá chi bằng
Sang năm mới chỉ cần
Bình an như năm cũ
Sống vui là thấy đủ
Chẳng mộng ước cao xa
Tạm biệt năm đã qua
Lòng bồi hồi nghe lạ
Cảm xúc nào khó tả
Giây phút nói tạ từ .